Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Mayahol.com | October 23, 2020

Scroll to top

Top

No Comments

สูตรหาสามเหลี่ยมในวงกลม

สูตรหาสามเหลี่ยมในวงกลม
mayahol
  • On เมษายน 7, 2015
  • http://www.mayahol.com

เทคนิค  สูตรลัด หา 3 เหลี่ยมในวงกลมครับ น้องๆ   ไม่ต้องคิดเอาไปแทนค่าแล้วตอบเลย ข้อนี้ถ้าทำในห้องสอบยากมากๆ  เลยครับ

tc3