Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Mayahol.com | December 14, 2018

Scroll to top

Top

Pr
No Comments

โครงการทดสอบความรู้ mayahol ontest นายสิบตำรวจ 59 ครั้งที่ 2

โครงการทดสอบความรู้ mayahol ontest นายสิบตำรวจ 59 ครั้งที่ 2
mayahol
  • On มิถุนายน 16, 2016
  • http://www.mayahol.com

ผ่านไปแล้วสำหรับการทดสอบความรู้ mayahol ontest นายสิบตำรวจ 59 ครั้งที่ 1
และต่อไปคือครั้งที่ 2 สำหรับการทดสอบตัวเอง

เรียนเชิญร่วมทดสอบความรู้ก่อนจะ สอบนายสิบตำรวจ ปี 59 กับเว็บ mayahol.com
และเพจ mayahol.com – นายสิบตำรวจ   สำหรับน้องๆที่ อายุ  16 – 27 ปีที่มีความสนใจ
อยากจะสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจประจำปี 2559

อยากจะทดสอบตัวเอง โดยการลองทำข้อสอบคล้ายแนวข้อสอบจริง
จากข้อสอบเก่าๆ หลายๆ พ.ศ.ซึ่งทางเพจได้จัดทำขึ้นเพื่อทดสอบความรู้ให้แก่น้องๆ
ที่สนใจ  จะได้ทำสิ่งที่ทดสอบไปพัฒนาตัวเองก่อนที่จะสอบจริง

เกณฑ์การทดสอบประกอบด้วยการทำข้อสอบ  5 วิชา
1.ความรู้ความสามารถทั่วไป  40
2.กฏหมายทั่วไป สังคม  20
3.ภาษาไทย 20
4.ภาษาอังกฤษ  40
5.เทคโนโลยีสารนิเทศ 30
รวม 150 ข้อ เกณ  ผ่าน 80 คะแนน

S__5292038S__5292039S__5292040S__52920343S__5292037S__5292036
onte2

” ฝึกทำข้อสอบเพิ่มความมั่นใจ…แล้วเอาสิ่งที่ทดสอบ ไปพัฒนาตัวเอง “

ตัวอย่างการประกาศผลคะแนน

ประกาศผลสอบ ทดสอบความรู้นายสิบตำรวจ 59 ครั้งที่ 1
>>https://goo.gl/6VSpCe

วิธีการดำเนินการ

1.สมัครที่ช่องสมัคร   เช็ครายชื่อ จำรหัสให้ดี 
2.โอนเงิน ค่าสมัคร 200 บาท เก็บหลักฐานให้ดี
3.นำหลักฐานยืนยันให้กับแอดมิน (จะถ่ายรูปส่งมาก็ได้ พร้อมแจ้ง ชื่อ รหัส  ขอให้รู้ว่าสมัครแล้ว)
และเมื่อแอดมินได้รับหลักฐานการสมัคร จะคลิกที่ช่องสมัครว่าได้ทำการชำระแล้ว
4.หลักจากปิดรับสมัคร  ข้อสอบจะถูกส่งถึงบ้านท่านตามที่อยู่ที่สมัคร
5.หลังจากทำข้อสอบเสร็จตามกำหนดเวลาแล้ว  ให้ส่งข้อสอบกลับมายังซองจดหมายที่แนบมาให้
ส่งมาเฉพาะใบกระดาษคำตอบ  ข้อสอบไม่ต้องส่งมา
6.หลังจากได้รับกระดาษคำตอบ  ทางเว็บจะประกาศยืนยันผู้ได้รับกระดาษคำตอบ
7.รอประกาศผลสอบ
8.รอเฉลยส่งให้ทางinbox

วิธีการสมัคร

bก copy

 หมดเขตรับสมัคร 12  กรกฏาคม 2559
จัดส่งแนวข้อสอบ  14 กรกฎาคม 2559
ประกาศผลก่อน  30 กรกฏาคม  2559 

 

 

โอนเงินค่าสมัครมาที่
ธนาคารกสิกรไทย สาขานครปฐม
ณรงค์พล พงโศธร     011 – 833 522 8
บัญชีพล

ท่านชำระเรียบร้อย
กรุณาส่งหลักฐานการชำระมาที่ inbox page : Mayahol.com – นายสิบตำรวจ  หรือเพจ มายาโหร
หรือ ทางเพจ มายาโหร www.facebook.com/mayaholfc  
เพื่อยืนยัน และรอรับแบบตอบรับการสมัคร
หมายเหตุ

โดยการทดสอบความรู้ครั้งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อต้องการทดสอบความรู้น้องๆ ที่สนใจอยากมีประสบการณ์
การสอบกับแนวข้อสอบทหารตำรวจเสมือนจริง  ก่อนจะสอบจริง
ไม่ได้มีผลเกี่ยวเนื่องทำให้สอบได้แต่อย่างใด ไม่ได้ทำให้ท่านสอบเข้ารับราชการได้แต่อย่างใด
แต่เป็นเพียง การทดสอบความพร้อมของตนเองเท่านั้น