ท่านสามารถชำระค่าสมัครจำนวนทั้งสิ้น 250 บาท ได้ที่


ธนาคารกสิกรไทย สาขานครปฐม
นนทกร เตียวตระกูล 011-833093-5

ท่านชำระเรียบร้อย กรุณาส่งหลักฐานการชำระมาที่ inbox เพจมเตรียมทหารออนไลด์
หรือ ทางเพจ มายาโหร  facebook.com/mayaholfc
เพื่อยืนยัน และรอรับแบบตอบรับการสมัคร
หรือลิงค์แจ้งชำระเงินได้ที่ช่องทาง Inbox