Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Mayahol.com | May 25, 2024

Scroll to top

Top

No Comments

ฝึกทำข้อสอบด้วยวิธีทำกับแบบช้อยอย่างไหนดีกว่ากัน

ฝึกทำข้อสอบด้วยวิธีทำกับแบบช้อยอย่างไหนดีกว่ากัน
mayahol
  • On มิถุนายน 21, 2015
  • http://www.mayahol.com

วันนี้มีน้องๆ ถามพี่ว่า..การฝึกทำข้อสอบ ระหว่าง แบบต้องเขียนวิธีทำ กับ มีตัวเลือกให้กาลงไปอันไหนดีกว่ากันอ่ะครับ

จะอธิบายจากประสบการณ์ของพี่แอดมินและ สุดยอดเทพทีไ่ด้คะแนนสูงๆ ระดับประเทศที่สอบติดเตรียมทหารหรือสถาบันชื่อดังนะคับ….ได้ข้อสรุปว่า…

1.การฝึกทำแบบวิธีทำ…
ฝึกทำข้อสอบเป็นวิธีทำดีกว่า แบบช้อย …. 10 เท่าครับ… เหตุผล…
แบบวิธีทำ มันจะมีโจทย์มาให้ หน้าที่เราคือ แสดงกระบวนการคิดในหัวเรา
ออกมาเป็นกระบวนการในกระดาษ…
นั้นหมายความว่าเราต้องรู้จริง มีความรู้จริงๆ ถึงทำได้…
ส่งผลทำให้เรา ดึงศึกยภาพออกมาใช้เต็มหน่วยความจำ ฝึก 100 % ได้ผล 100 %

ข้อดีคือ…
– มันช่วยทำให้พื้นฐานแน่นครับ…
– แต่ละข้อที่ผ่านไป ทำให้เรารู้จริงและไม่ลืม
– ต้องแสดงวิธีทำล้วนๆ  วัดขั้นตอนเลยทีเดียว

ข้อเสีย
– การทำข้อสอบผ่านไปได้ช้า
– ใช้เวลานานในกระบวนการทำโจทย์
– ไม่สามารถตัดตัวเลือกได้ ต้องใช้มองล้วนๆ
– ใช้สูตรลัดไม่ได้  แทนค่าไม่ได้…และหาข้อสอบยาก…
– ไม่สามารถทำข้อสอบในปริมาณมากได้

2.แบบช้อย
แต่ในขณะเดียวกันการฝึกทำข้อสอบแบบช้อย…
มันจะมีตัวเลือกมาให้เรา 4- 5 ตัวเลือก กระบวนการทำ
สามารถ ตัดช้อย แทนค่า ใช้คำตอบย้อนศรไปหาช้อย หรือ เดาได้…

ซึ่งจะได้คำตอบที่ถูกเหมือนกัน…
แต่ผลที่ได้ในการฝึก แค่ 20 – 30 % เท่านั้น…
ซึ่งคนส่วนมากจะฝึกการทำโจทย์จาก ช้อย มากกว่า เพราะมีคำตอบให้เลือก ไม่ต้องคิดมาก…
แต่จะเกิดประโยชน์น้อยกว่า…แบบแสดงวิธีทำ ประมาณ 5 เท่า อย่างน้อย…

ข้อดีคือ  
– ทำให้เกิดช่องว่าง หรือไม่สามารถแก้โจทย์ยากๆ ได้เมื่อเจอข้อสอบที่สูงขึ้น
– สามารถตัดตัวเลือกได้  แทนค่าได้  ใช้สูตรลัดได้
– สามารถทำข้อสอบในปริมาณมากได้
– ใช้เทคนิคได้ไม่จำกัด
– หาข้อสอบง่าย
– คนนิยมทำ

ข้อเสียคือ
– อาจทำให้พื้นฐานไม่แน่น…
– โอกาสหลอกตัวเองสูงมาก
– ไม่สามารถต่อยอดไปทำข้อยากได้ ถ้าพื้นไม่แน่น…
– อาจจะทำให้สัพเพร่า

สรุปให้นะคับ...
ในช่วงแรกของการทำข้อสอบแนะนำให้…ทำแบบวิธีทำก่อน..
พอฝึกจนพื้นฐานแน่นแล้วค่อย…

ทำแบบช้อย…ถามว่าอันไหนดีกว่า…บอกไปแล้วอยากพื้นฐานแน่น…
ทำวิธีทำ…อยากฝึกข้อสอบเยอะๆ ทำช้อย…