Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Mayahol.com | May 25, 2024

Scroll to top

Top

No Comments

เส้นทางการศึกษาต่ออาชีพทหาร-ตำรวจ อัพเดทปี 58

เส้นทางการศึกษาต่ออาชีพทหาร-ตำรวจ อัพเดทปี 58
mayahol
  • On กรกฎาคม 21, 2015
  • http://www.mayahol.com

map2015
 ภาพขนาดใหญ่ได้ที่ >>  ดาวโหลด

เนื่องจาก ช่วงปี สองปีที่ผ่านมา ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการโรงเรียนทหารตำรวจ หลายๆ โรงเรียน
พี่แอดมินเลย อดตาหลับขับตานอน ทำแผนภูมิอัพเดท ขึ้นมาแทนอันเก่า ที่ทำไว้เมื่อ 7 ปีก่อน
ซึ่งเป็นประโยชน์มากๆ สำหรับน้องๆ ที่กำลังเตรียมศึกษาต่อในโรงเรียนทหารตำรวจต่างๆ

พี่เลยทำแผนภูมิทุกโรงเรียนที่เกี่ยวกับ ทหารตำรวจ (เฉพาะโรงเรียนหลัก)
เลยทำเป็นแผนภูมิมาให้ดูแบบง่ายๆ ครับ

เริ่มด้วย…

———————————————————————————————————————–
โรงเรียนเตรียมทหาร (หลักสูตร 2 ปี)

มีการปรับโครงสร้าง จากหลักสูตร 3 ปี เป็นหลักสูตร 2 ปี โดยน่าจะกลับมาใช้
หลักสูตร 2 ปี ในปี 2560 เป็นปีแรก และโรงเรียนเหล่าทัพ ปรับเป็น 5 ปี เว้นนายร้อยตำรวจ
เหมือนเมื่อ ปี 2545 อีกครั้ง โดยกำหนดรับประมาณนี้ (อ้างอิง หลักสูตร เมื่อ ปี 45)

เกณฑ์การรับ (ย่อ)
– ชายโสด อายุ 15 – 18 ปี
– จบการศึกษาชั้น  ม.4 (สาย วิท คณิต )
– ความสูง 160 ขึ้นไป
– ไม่เป็นโรคที่ โรงเรียนทหารตำรวจห้าม  กำหนดว่าด้วยการรับราชการทหารตำรวจ (จะหามาลงให้)
– คะแนนพิเศษ  รักษาดินแดน (3-5%) ใช้ได้รอบ 2 (อ้างจาก ระเบียบเก่า นะ)

เรียนที่โรงเรียนเตรียมทหาร  2 ปี โดยเรียนหลักสูตร ม. 5  และ ม.6 เทียบเท่ากระทรวงศึกษาธิการ
และจบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารและ จะแยกย้ายขึ้นเหล่า อีก 5 ปี (นายร้อยตำรวจ 4 ปี)
จบมาบรรจุรับราชการ  รับพระราชทานยศร้อยตรี  เรือตรี  เรืออากาศตรี  ร้อยตำรวจตรี และได้รับพระราชทานกระบี่ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

———————————————————————————————————————–
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร)  ณ นครนายก
– เรียน 5 ปี
– รับผู้ที่จบจากเตรียมทหาร (เท่านั้น)  และโควต้านายสิบทหารบก มาต่อเตรียมทหาร
– จบมารับพระราชทานยศ ร้อยตรี
– พระราชทานกระบี่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
– มีทุนการศึกษา ศึกษาต่อต่างประเทศ

———————————————————————————————————————–
โรงเรียนนายเรือ
– เรียน 5 ปี
– รับผู้ที่จบจากเตรียมทหาร  และ โควต้า จากโรงเรียนชุมพลทหารเรือ (จำนวนแล้วแต่ปี) (ไม่ผ่านเตรียมทหาร)
– จบมารับพระราชทานยศ เรือตรี
– พระราชทานกระบี่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
– มีทุนการศึกษา ศึกษาต่อต่างประเทศ
– ดูงานต่างประเทศ

———————————————————————————————————————–
โรงเรียนนายเรืออากาศ
– เรียน 5 ปี
– รับผู้ที่จบจากเตรียมทหาร  และโควต้าโรงเรียนจ่าอากาศ (จำนวนที่รับแล้วแต่ปี)
– จบมารับพระราชทานยศ เรืออากาศตรี
– พระราชทานกระบี่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
– มีทุนการศึกษา ศึกษาต่อต่างประเทศ

———————————————————————————————————————–
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน

– เรียน 4 ปี
– รับผู้ที่จบจากเตรียมทหาร  และโควต้านักเรียนนายสิบตำรวจ ทั่วประเทศ ประมาณ 30 คน(แล้วแต่ปี)
– รับสอบตรงจากบุคคลภายนอก เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง
– จบมารับพระราชทานยศ ร้อยตำรวจตรี
– พระราชทานกระบี่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
– ไม่มีทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ

———————————————————————————————————————–

นักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง
– เรียน 4 ปี
– รับสอบตรงจาก บุคคลภายนอก วุฒ ม.6 /กศน/ปวช
– อายุ 17 – 21 ปี และข้าราชการตำรวจหญิง อายุไม่เกิน  25 ปี
– สูง 160 ซม ขึ้นไป
หมายเหตุ  เรียนและฝึกรวมกับ นักเรียนนายร้อยตำรวจ หลักสูตร 4 ปี (ทุกประการ) นับรุ่นเดียวกัน 
– บรรจุรับราชการ
– จบมารับพระราชทานยศ ร้อยตำรวจตรีหญิง
– พระราชทานกระบี่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

———————————————————————————————————————–

โรงเรียนายสิบทหารบก
– รับผู้ที่จบ ม.6 /กศน/ปวช   > ชายโสด สูง 160 ขึ้น
– เรียน 1 ปี  แบ่งเป็น 2 ห้วง ห้วงแรกฝึกรวมกัน ห้วงที่สอง แบ่งตามเหล่า
– มีโควต้าไปเรียนต่อ โรงเรียนเตรียมทหารและศึกษาต่อโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าปีละ
10 – 15 คน แล้วแต่ปีงบประมาณ  (สอบได้อันดับต้นๆ ของรุ่น)
– จบ รร.นายสิบทหารบก  บรรจุรับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน ยศ  สิบตรี
– แบ่งตามเหล่าที่เลือก  เช่น  ทหารราบ  ทหารช่าง ปืนใหญ  พาราธิการ ฯลฯ

———————————————————————————————————————–

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
– รับผู้ที่จบ ม.6 /กศน/ปวช   > ชายโสด  สูง 160 ขึ้น
– เรียน 2 ปี ที่ รร.ชุมพลทหารเรือ  แบ่งเป็น ตำรวจน้ำ (ตร ส่งเรียนร่วม)  และ ทหารเรือ
– มีโควต้าไปเรียนต่อ
ทหารเรือ มีโควต้าไป ต่อโรงเรียนนายเรือ ปี ละ 5 ทุน (แล้วแต่ปี) 
  ตำรวจน้ำ  มีโค้วตาไป สอบนายร้อยตำรวจ อายุไม่เกิน 25 ปี 

– จบ ชุมพลทหารเรือ  บรรจุรับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน ยศ  จ่าตรี
– แบ่งตามเหล่าที่เลือก  เช่น  นาวิน  กลิน นาวิกโยธิน  ฯลฯ

(ไครอยากเป็นหน่วย seal  จบจากชุมพล เลือกไปฝึก seal 8 เดือน จบมา บรรจุเป็นหน่วยซิล)

———————————————————————————————————————–
โรงเรียนจ่าอากาศ
– รับผู้จบ ม.6 /กศน /ปวช    ชายโสด  เรียนหลักสูตร 2 ปี
– รับผู้จบ ม.3/กศน     ชายโสด  เรียนหลักสูตร 3  ปี
– จบ จากโรงเรียนจ่าอากาศ มีโควต้า ไปเรียนนายเรืออากาศ (แล้วแต่ปี)
– จบการศึกษา บรรจุรับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน ยศ จ่าอากาศตรี

———————————————————————————————————————–

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจ ภาค 1 – 9 , ตชด,พลร่ม
– รับผู้จบ ม.6 /กศน /ปวช    ชายโสด
– เรียน 1 ปี  สูง 160 ขึ้น
– หลังเรียนจบ บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ ยศ  สิบตำรวจตรี
– หลังจบจะมีโควต้าไปสอบเข้า โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  อายุไม่เกิน 25 ปี รับประมาณ 30 คน

———————————————————————————————————————–
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ พระมงกุฏเกล้า
– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิท – คณิต)
– เป็นสตรีโสด  อายุไม่เกิน 20 ปี
– มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
– มีสุขภาพแข็งแรง น้ำหนักไม่น้อยกว่า  45 kg แต่ไม่เกิน 65 kg ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155  cm
ภาควิชาการ
– สอบ กสพท  ความถนัดแพทย์  o – net
– เรียน 6 ปี
– เลือกรับราชการหรือ ไม่รับก็ได้
– จบมาบรรจุรับราชการ บรรจุ เป็น ร้อยตรี ร้อยตรีหญิง แพทยฺ  (เป็นหมอทหารบรรจุ)
ตามเหล่าทัพต่างๆ
———————————————————————————————————————–
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิท – คณิต)
– เป็นสตรีโสด  อายุ 18 – 25 ปี
– มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
– มีสุขภาพแข็งแรง น้ำหนักไม่น้อยกว่า  45 kg แต่ไม่เกิน 65 kg ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155  cm
ภาควิชาการ
– GPAX (6 เทอม) ,GAT  PAT2  O-NET  ,วิท คณิต อังกฤษ 30 %
กรณีไม่มี O – net  ใช้คะแนน 7 วิชาสามัญแทนได้
– เรียน 4 ปี
– ฝึกวิชาทหาร
– จบมีทั้งแบบบรรจุ รับราชการ และไม่บรรจุ
– มีทุนการศึกษา
———————————————————————————————————————–

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศ
– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิท – คณิต)
– เป็นสตรีโสด  อายุ 17 – 22 ปี
– มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
– มีสุขภาพแข็งแรง น้ำหนักไม่น้อยกว่า  40 kg แต่ไม่เกิน 65 kg ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155  cm
ภาควิชาการ
– GPAX (6 เทอม) ,GAT  PAT2  O-NET  ,วิท คณิต อังกฤษ 30 %
– เรียน 4 ปี
– ฝึกวิชาทหาร
– จบมีทั้งแบบบรรจุ รับราชการ และไม่บรรจุ
– มีทุนการศึกษา
———————————————————————————————————————–
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิท – คณิต)
– เป็นสตรีโสด  อายุ 17 – 20 ปี
– มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
– มีสุขภาพแข็งแรง น้ำหนักไม่น้อยกว่า  42 kg แต่ไม่เกิน 65 kg ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155  cm

ภาควิชาการ
– GPAX (6 เทอม) ,GAT  PAT2  O-NET  อังกฤษ 30 %

– เรียน 4 ปี
– ฝึกวิชาทหาร
– จบมีทั้งแบบบรรจุ รับราชการ และไม่บรรจุ
– มีทุนการศึกษา
———————————————————————————————————————–
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิท – คณิต)
– เป็นสตรีโสด  อายุ 16 – 25 ปี
– มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
– มีสุขภาพแข็งแรง น้ำหนักไม่น้อยกว่า  40 kg แต่ไม่เกิน 65 kg ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155  cm
– ภาควิชาการ
GPAX (6 เทอม) ,GAT  PAT1  PAT2
– เรียน 4 ปี
– ฝึกวิชาทหาร
– จบมีทั้งแบบบรรจุ รับราชการ และไม่บรรจุ
– มีทุนการศึกษา

หมายเหตุ
ข้อมูลที่ได้รวบรวมมาเป็นโดยย่อ  อาจผิดพลาดหรือมีการเปลี่ยนแปลง
แต่เชื่อว่าน่าจะไกล้เคียงและเป็นประโยชน์แก่ น้องๆและทุกๆ ท่านที่เดินตามหาฝัน
ของตัวเอง

หากข้อมูลผิดพลาดประการใด  แจ้งแอดมินหรือินบล็อกเข้ามาแจ้งได้ครับ

แอดมิน น้องควายมายาโหร