Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Mayahol.com | July 24, 2024

Scroll to top

Top

Pr
No Comments

โครงการทดสอบความรู้ mayahol ontest นายสิบตำรวจ 59 ครั้งที่ 1

โครงการทดสอบความรู้ mayahol ontest นายสิบตำรวจ 59 ครั้งที่ 1
mayahol
  • On พฤษภาคม 1, 2016
  • http://www.mayahol.com

เรียนเชิญร่วมทดสอบความรู้ก่อนจะ สอบนายสิบตำรวจ ปี 59 กับเว็บ mayahol.com
และเพจ mayahol.com – นายสิบตำรวจ   สำหรับน้องๆที่ อายุ  16 – 27 ปีที่มีความสนใจ
อยากจะสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจประจำปี 2559

อยากจะทดสอบตัวเอง โดยการลองทำข้อสอบคล้ายแนวข้อสอบจริง
จากข้อสอบเก่าๆ หลายๆ พ.ศ.ซึ่งทางเพจได้จัดทำขึ้นเพื่อทดสอบความรู้ให้แก่น้องๆ
ที่สนใจ  จะได้ทำสิ่งที่ทดสอบไปพัฒนาตัวเองก่อนที่จะสอบจริง

ในเร็ววันที่ไกล้เข้ามา

เกณฑ์การทดสอบประกอบด้วยการทำข้อสอบ  5 วิชา
1.ความรู้ความสามารถทั่วไป  40
2.กฏหมายทั่วไป สังคม  20
3.ภาษาไทย 20
4.ภาษาอังกฤษ  40
5.เทคโนโลยีสารนิเทศ 30
รวม 150 ข้อ เกณ  ผ่าน 80 คะแนน

S__5292038 S__5292039 S__5292040 S__52920343 S__5292037 S__5292036
onte2

 

” ฝึกทำข้อสอบเพิ่มความมั่นใจ…แล้วเอาสิ่งที่ทดสอบ ไปพัฒนาตัวเอง “

วิธีการดำเนินการ

1.สมัครที่ช่องสมัคร   เช็ครายชื่อ จำรหัสให้ดี 
2.โอนเงิน ค่าสมัคร 200 บาท เก็บหลักฐานให้ดี
3.นำหลักฐานยืนยันให้กับแอดมิน (จะถ่ายรูปส่งมาก็ได้ พร้อมแจ้ง ชื่อ รหัส  ขอให้รู้ว่าสมัครแล้ว)
และเมื่อแอดมินได้รับหลักฐานการสมัคร จะคลิกที่ช่องสมัครว่าได้ทำการชำระแล้ว
4.หลักจากปิดรับสมัคร  ข้อสอบจะถูกส่งถึงบ้านท่านตามที่อยู่ที่สมัคร
5.หลังจากทำข้อสอบเสร็จตามกำหนดเวลาแล้ว  ให้ส่งข้อสอบกลับมายังซองจดหมายที่แนบมาให้
ส่งมาเฉพาะใบกระดาษคำตอบ  ข้อสอบไม่ต้องส่งมา
6.หลังจากได้รับกระดาษคำตอบ  ทางเว็บจะประกาศยืนยันผู้ได้รับกระดาษคำตอบ
7.รอประกาศผลสอบ
8.รอเฉลยส่งให้ทาง e-mail

วิธีการสมัคร

หมดเขตรับสมัคร 25  พฤษภาคม 2559
จัดส่งแนวข้อสอบ  26 พฤษภาคม 2559
ประกาศผลก่อน  16 มิถุนายน  2559 

 
b

โอนเงินมาที่

0118330935. กสิกรไทย
นนทกร. เตียวตระกูล.

แจ้งชื่อที่อยู่จัดส่ง

 

ท่านชำระเรียบร้อย
กรุณาส่งหลักฐานการชำระมาที่ inbox page : Mayahol.com – นายสิบตำรวจ  หรือเพจ มายาโหร
หรือ ทางเพจ มายาโหร www.facebook.com/mayaholfc  
เพื่อยืนยัน และรอรับแบบตอบรับการสมัคร
หมายเหตุ

โดยการทดสอบความรู้ครั้งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อต้องการทดสอบความรู้น้องๆ ที่สนใจอยากมีประสบการณ์
การสอบกับแนวข้อสอบทหารตำรวจเสมือนจริง  ก่อนจะสอบจริง
ไม่ได้มีผลเกี่ยวเนื่องทำให้สอบได้แต่อย่างใด ไม่ได้ทำให้ท่านสอบเข้ารับราชการได้แต่อย่างใด
แต่เป็นเพียง การทดสอบความพร้อมของตนเองเท่านั้น