Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Mayahol.com | May 25, 2024

Scroll to top

Top

No Comments

8 เทคนิคเลวๆ ที่ทำให้ได้เกรด 4.00 ที่โรงเรียนmayahol
  • On สิงหาคม 2, 2015
  • http://www.mayahol.com

1.ประจบอาจารย์
2.คบคนเก่ง
3.กั๊กโผ
4.ซุ่มเงียบ
5.โบ้ยงานกลุ่ม
6.ซื้อเวลา
7.คำนวณหน่วยกิต
8.ทำงานส่งให้ไฮโซ

อ้อนวอนอย่างอย่าตอแหล