รายชื่อผู้สมัคร มหกรรมทดสอบความรู้ Mayahol on Test (นายสิบตำรวจ)

รหัสUsernameชื่อนามสกุลจังหวัดโรงเรียนสถานะ
A001 Domino ชุติพัฒน์ มีลาภ ชุมพร ชำระเรียบร้อยแล้ว
A002 อุไรพร ไตรทิพย์ นราธิวาส สุไหงโกลก ยังไม่ได้ชำระ
A003 แดนชัย แดนชัย พรมเพ็ง ระยอง บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ชำระเรียบร้อยแล้ว
A004 Twocyber ภูริณัฐ คำรังษี ลำพูน จักรคำคณาทรลำพูน ชำระเรียบร้อยแล้ว
A005 นลธวัช พุ่มเสือ นลธวัช นลธวัช สมุทรสาคร มัธยมวัดหนองแขม ยังไม่ได้ชำระ
A006 อัครพล ยนจอหอ อัครพล ยนจอหอ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษวิทยาลัย ชำระเรียบร้อยแล้ว
A007 Neungpatai หนึ่งผไท ลำโป สตูล ยังไม่มีสังกัด ชำระเรียบร้อยแล้ว
A008 patมเหศวร มเหศวร ตุ่นยอด มหาสารคาม ยังไม่ได้ชำระ
A009 ณรัฐนันล์ เกษตรชัยร ณรัฐนันล์ เกษตรชัยรัฐ นครสวรรค์ นวมินทราชูทิศ มัชฌิม ยังไม่ได้ชำระ
A010 ปิยะพร ปิยะพร ประทุมทอง นครปฐม ภัทรญาณวิทยา ชำระเรียบร้อยแล้ว

ท่านสามารถชำระค่าสมัครจำนวนทั้งสิ้น 200 บาท ได้ที่

ธนาคารกสิกรไทย สาขานครปฐม
ณรงค์พล พงโศธร 011 – 833 522 8

ท่านชำระเรียบร้อย กรุณาส่งหลักฐานการชำระมาที่ inbox เพจมายาโหร
หรือ ทางเพจ มายาโหร  facebook.com/mayaholfc
เพื่อยืนยัน และรอรับแบบตอบรับการสมัคร