Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Mayahol.com | June 15, 2024

Scroll to top

Top

Pr
No Comments

นายสิบตำรวจสายอำนวยการ 58 (ชาย + หญิง)

นายสิบตำรวจสายอำนวยการ 58  (ชาย + หญิง)
mayahol
  • On สิงหาคม 22, 2015
  • http://www.mayahol.com

สำหรับการเปิดสอบตำรวจสายอำนวยการและสนับสนุน แอดมินหาข้อมูลมาให้แล้วนะครับ
กำหนดการคร่าวๆ ออกมาแล้ว  ขยายโอกาสช่วง อายุ 18 – 35 ปี   สำหรับหญิง และชายที่สนใจอยากสอบเป็นข้าราชการตำรวจ สายอำนวยการอ่านรายละเอียดได้ข้างล่างเลย

 

 

นายสิบตำรวจสายอำนวยการและสนับสนุน 58 (ชาย – หญิง)

กำหนดการรับสมัคร
21 ก.ย. 58 ประกาศรับสมัคร
1 – 26 ต.ค. 58 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต www.PoliceAdmission.org
29  พ.ย. 58 สอบข้อเขียน

1.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน
1.1 ทำหน้าที่อำนวยการ บรรจุหน่วยงานส่วนกลาง(705 อัตรา)
– รับทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
– วุฒิ ม.6 /ปวช./กศน.หรือเทียบเท่า (จบการศึกษาแล้ว ภายในวันปิดรับสมัคร)
– อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับแบบวันชนวัน จนถึงวันปิดรับสมัคร)
– เพศชาย  สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
– เพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า 150ซม. ไม่วัดรอบอก ไม่จำกัดน้ำหนัก
– กรณีสายตาสั้น/ยาว/เอียง สามารถสวมแว่นตา เข้าทดสอบได้
– บรรจุทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี สามารถแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่นได้

1.2 ทำหน้าที่ครูฝึก ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจทั่วประเทศ (180 อัตรา)  รับเฉพาะผู้ชาย
– เคยเป็นทหารเกณฑ์ (ไม่รับผู้จบ รด.ปี๓)
– หน่วยต้นสังกัดเดิมมีหนังสือรับรองความประพฤติ โดยผู้บังคับบัญชาระดับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป
– อายุ 21-35 ปีบริบูรณ์ (นับแบบวันชนวัน จนถึงวันปิดรับสมัคร)
– สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
– กรณีสายตาสั้น/ยาว/เอียง สามารถสวมแว่นตา เข้าทดสอบได้
– บรรจุทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี สามารถแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่นได้

2. กลุ่มงานเทคนิค
2.1 ทำหน้าที่วิทยาการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (100 อัตรา)
– รับทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
– วุฒิ ม.6 /ปวช./กศน.หรือเทียบเท่า (จบการศึกษาแล้ว ภายในวันปิดรับสมัคร)
– อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับแบบวันชนวัน จนถึงวันปิดรับสมัคร)
– เพศชาย  สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
– เพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ไม่วัดรอบอก ไม่จำกัดน้ำหนัก
– กรณีสายตาสั้น/ยาว/เอียง สามารถสวมแว่นตา เข้าทดสอบได้
– บรรจุทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี สามารถแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่นได้

2.2 ทำหน้าที่พลขับ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (15 อัตรา)
– รับเฉพาะผู้ชาย
– วุฒิ ม.6 /ปวช./กศน.หรือเทียบเท่า (จบการศึกษาแล้ว ภายในวันปิดรับสมัคร)
– อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ (นับแบบวันชนวัน จนถึงวันปิดรับสมัคร)
– สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
– กรณีสายตาสั้น/ยาว/เอียง สามารถสวมแว่นตา เข้าทดสอบได้
– มีใบอนุญาตขับรถยนต์ รถโดยสาร และรถบรรทุก
– บรรจุทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี สามารถแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่นได้

***  สายตาสั้นได้   และ  สูง ไม่ถึง 160 ได้ ***

cr:กองบัญชาการการศึกษา
cr:www.PoliceAdmission.org