Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Mayahol.com | April 24, 2024

Scroll to top

Top

Pr
No Comments

โครงการทดสอบความรู้ Mayahol Ontest ( เตรียมทหาร ) pre-test 60

โครงการทดสอบความรู้ Mayahol Ontest ( เตรียมทหาร ) pre-test 60
mayahol
  • On กรกฎาคม 20, 2016
  • http://www.mayahol.com

โครงการทดสอบความรู้ Mayahol  Ontest (เตรียมทหาร ม.4) pre-test

เป็นโครงการทดสอบความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอบ  กับแนวข้อสอบเก่าที่ตรงจุดที่สุด
สำหรับนักเรียนนักศึกษา ที่กำลังเตรียมสอบโรงเรียนทหารตำรวจ
โดยเว็บของเราจัดการสอบรูปแบบนี้มาเป็นเวลา  6 ปี
และได้พัฒนารูปแบบการสอบให้ดียิ่งขึ้น ตามลำดับ

onte3

โดยปกติ  การทดสอบจะจัดขึ้นสำหรับผู้ที่เตรียมสอบเตรียมทหาร 
ปีละ 3 ครั้ง  และครั้งสุดท้ายเป็นการทดสอบความรู้ ที่เหมือนจริงที่สุด
รางวัลที่ได้สำหรับการทดสอบครั้งที่ 3 คือ  ” เสื้อยอดฝีมือของมายาโหร “
สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์…400 คะแนน ขอให้รักษาระดับให้ดี

ครั้งที่ 1 ทดสอบความรู้  Mayahol Ontest  Pre test
ครั้งที่ 2 ทดสอบความรู้  Mayahol Ontest  Mid test
ครั้งที่ 3 ทดสอบความรู้  Mayahol Ontest  Final (ชิงเสื้อยอดฝีมือ)

ตัวอย่างแนวข้อสอบที่เทส
onte1


S__52920343

S__5292036
S__5292039

อุปกรณ์ ที่จะได้รับ

-ข้อสอบทดสอบความรู้ Mayahol Ontest จำนวน 1 ชุด
-กระดาษคำตอบ
-ซองจดหมาย

คุณสมบัติ ผู้สมัครสอบ
1.เป็นชาย ม.2 3 4 5
2.มีความรู้ ระดับม.4  อยากลองข้อสอบ( เตรียมทหาร แนววุฒิ ม.4 อ้างอิงปี 45 ลงไป  ) ก่อนสอบจริง
3.อายุ 13- 17 ปี
4.อยากลองข้อสอบเพื่อพัฒนาตัวเอง ในการสอบเตรียมทหาร

เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ  การทดสอบความรู้  mayahol ontest เตรียมทหาร

คณิตศาสตร์ ม.3 – 4            200 คะแนน  40 ข้อ
ฟิสิกส์ + เคมี + วิทย์ ม.ต้น    200 คะแนน  40 ข้อ
ไทย – สังคม    150 คะแนน  30 ข้อ
อังกฤษ      150 คะแนน   30 ข้อ
รวม   จำนวน 700 ข้อ  140 ข้อ

” ฝึกทำข้อสอบเพิ่มความมั่นใจ…แล้วเอาสิ่งที่ทดสอบ ไปพัฒนาตัวเอง “

วิธีการดำเนินการ

1.สมัครที่ช่องสมัคร   เช็ครายชื่อ จำรหัสให้ดี 
2.โอนเงิน ค่าสมัคร 220 บาท เก็บหลักฐานให้ดี
3.นำหลักฐานยืนยันให้กับแอดมิน (จะถ่ายรูปส่งมาก็ได้ พร้อมแจ้ง ชื่อ รหัส  ขอให้รู้ว่าสมัครแล้ว)
และเมื่อแอดมินได้รับหลักฐานการสมัคร จะคลิกที่ช่องสมัครว่าได้ทำการชำระแล้ว
4.หลักจากปิดรับสมัคร  ข้อสอบจะถูกส่งถึงบ้านท่านตามที่อยู่ที่สมัคร
5.หลังจากทำข้อสอบเสร็จตามกำหนดเวลาแล้ว  ให้ส่งข้อสอบกลับมายังซองจดหมายที่แนบมาให้
ส่งมาเฉพาะใบกระดาษคำตอบ  ข้อสอบไม่ต้องส่งมา
6.หลังจากได้รับกระดาษคำตอบ  ทางเว็บจะประกาศยืนยันผู้ได้รับกระดาษคำตอบ
7.รอประกาศผลสอบ
8.รอเฉลยส่งให้ทาง e-mail

วิธีการสมัคร

    หมดเขตรับสมัคร 25 สิงหาคม 2559
      จัดส่งแนวข้อสอบ  29 สิงหาคม 2559 

    ประกาศผลก่อน15  กันยายน  2559

b

โอนเงินค่าสมัครมาที่
ธนาคารกสิกรไทย สาขานครปฐม
ณรงค์พล พงโศธร     011 – 833 522 8

บัญชีพล
ท่านชำระเรียบร้อย
กรุณาส่งหลักฐานการชำระมาที่ inbox page : Mayahol.com – เตรียมทหาร
หรือ ทางเพจ มายาโหร www.facebook.com/mayaholfc  หรือ www.facebook.com/afapsfc
เพื่อยืนยัน และรอรับแบบตอบรับการสมัคร
หมายเหตุ

โดยการทดสอบความรู้ครั้งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อต้องการทดสอบความรู้น้องๆ ที่สนใจอยากมีประสบการณ์
การสอบกับแนวข้อสอบทหารตำรวจเสมือนจริง  ก่อนจะสอบจริง
ไม่ได้มีผลเกี่ยวเนื่องทำให้สอบได้แต่อย่างใด ไม่ได้ทำให้ท่านสอบเข้ารับราชการได้แต่อย่างใด
แต่เป็นเพียง การทดสอบความพร้อมของตนเองเท่านั้น