Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Mayahol.com | April 24, 2024

Scroll to top

Top

No Comments

108 คำถามเตรียมทหารน่ารู้ คนสอบนายร้อยต้องอ่าน

108 คำถามเตรียมทหารน่ารู้ คนสอบนายร้อยต้องอ่าน
mayahol
  • On มกราคม 22, 2016
  • http://www.mayahol.com

เนื่องจากพี่แอดมินถูกถามเยอะมากเกี่ยวกับการสอบเตรียมทหารพี่แอดมินจึงตัดสินใจตอบทุกคำถามที่สำคัญสำหรับคนจะสอบเตรียมทหาร นายร้อยที่ 4 เหล่า เอาไว้ที่หน้าเว็บนี้

108 คำถามเตรียมทหารน่ารู้…คนสอบเตรียมทหารต้องอ่าน

1.โรงเรียนเตรียมทหารคือ อะไร
โรงเรียนเตรียมทหาร (อังกฤษArmed Forces Academies Preparatory School ) เป็นสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองบัญชาการกองทัพไทย และเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เป็นศูนย์รวมเบื้องต้นสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร เรียกว่า นักเรียนเตรียมทหาร (นตท.)

อธิบายสั้นๆ  คือ เป็นโรงเรียนรวมเหล่า  สำหรับคนที่จะสอบติดนายร้อยทั้ง 4 เหล่า ต้องผ่านโรงเรียนนี้ก่อน
โดยหลังจากสอบติดโรงเรียนนายร้อยทั้งสี่เหล่า จะเหล่าใดก็แล้วแต่ สอบติดแล้วจะถูกส่งตัวไปเรียน
ที่โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นเวลา 2 ปี เพื่อให้เป็นเพื่อนกัน และหลังจากจบ จากเตรียมทหารแล้ว
จะแยกเหล่า ไปยังเหล่าทัพต่างๆ ที่ตัวเองได้สอบติด

โรงเรียนเตรียมทหาร เรียน 2 ปี   จบแล้วแยกไปเหล่าทัพต่างๆ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 5 ปี
โรงเรียนนายเรืออากาศฯ  5 ปี
โรงเรียนนายเรือ 5 ปี
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 4 ปี

หลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนเหล่าแล้ว จะได้รับการประดับยศเป็นว่าที่
ร้อยตรี   เรืออากาศตรี  เรือตรี  และร้อยตำรวจตรี
และรับพระราชทานกระบี่จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

—————————————————————————————–

2.อยากสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารต้องมีคุณสมบัติใดบ้าง  (ภาพรวมไม่แยกเหล่า)
– ปัจจุบันเตรียมทหาร รับผู้ที่จบ ม.4  (ไม่จัดกัดสาย) แต่เน้นผู้ที่จบสายวิทย์ – คณิตเป็นหลัก
– อายุ  15 – 18 ปี
– เป็นชายโสด
– สูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.

—————————————————————————————–
3.เตรียมทหาร ต่างกับนายร้อย จปร อย่างไร  อยากเป็นทหาร เลือกสอบอะไรดี
เตรียมทหารเป็นโรงเรียนรวมเหล่า ซึ่ง ผู้ที่สอบได้นายร้อย จปร หรือ รร.เหล่าอื่นจะถูกส่งไป
เรียนที่โรงเรียนเตรียมทหารเป็นเวลา 2 ปีอยู่แล้วครับฉะนั้น  เตรียมทหารกับนายร้อยทั้ง 4  เหล่า
เป็นเส้นทางเดียวกัน
—————————————————————————————–

4.